Paslaugos

Europos Sąjungos struktūrinė parama žemės ūkiui
Europos Sąjungos struktūrinė parama verslui
Buhalterinė apskaita
Nacionalinė parama verslui ir žemės ūkiui
Reikalingų dokumentų šablonai
Paslaugos
Projektų rengimas

 

Siekiant pasinaudoti ES fondų, Lietuvos ir (arba) užsienio valstybių paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei pritraukti Lietuvos ir (arba) užsienio investicijas, būtina:

o    apibrėžti projekto idėją,

o    suformuluoti projekto tikslus ir uždavinius,

o    nustatyti ir pagrįsti investicijų apimtį ir poreikį,

o    tinkamai parinkti finansavimo šaltinius,

o    įvertinti idėjos atitiktį finansavimo šaltinio reikalavimams,

o    įvertinti projekto organizacijos atitiktį finansavimo šaltinio reikalavimams,

o    suplanuoti biudžetą, įgyvendinimo terminus,

o    įvertinti žmogiškųjų išteklių resursus ir poreikį,

o    įvertinti išorinių resursų poreikį ir suplanuoti jų pritraukimą/ įsigijimą,

o    parengti projektinę dokumentaciją,

o    atlikti eilę kitų veiksmų, būtinų tam, kad projektas pritrauktų finansavimą.

Siekiame savo klientams suteikti pilną projektų rengimo paslaugų kompleksą, dalyvaujant visuose projektų rengimo etapuose, atstovaujant klientų interesus susijusiose institucijose – taip užtikriname greitą ir nepertraukiamą paslaugų teikimą, aiškią atsakomybę už paslaugų rezultatus, aukštą paslaugų kokybę.

Projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos paprastai apima:

o    projektinio pasiūlymo, projekto aprašo ir pan. parengimą;

o    paraiškos paramai gauti parengimą;

o    priklausomai nuo poreikio – investicijų projekto, verslo plano, galimybių studijos, veiklos aprašo, preliminaraus projekto ir kt. parengimą;

o   sąmatinių skaičiavimų atlikimą, komercinių pasiūlymų surinkimą;

o   paraiškos/ kitos dokumentacijos sukomplektavimą ir pateikimą atitinkamoms institucijoms;

o   kliento interesų atstovavimą ir kt.Buhalterinė apskaita


Teikiame visas buhalterinės apskaitos paslaugas. Mūsų darbuotojai, turintys patirties gamybos, prekybos ir paslaugų srityse, tvarko buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės bei teikia konsultacijas apskaitos ir mokesčių klausimais.
Mūsų apskaitos tvarkymo įstaiga siūlo:

• Garantuojame tvarkingą apskaitos vedimą: laiku pateikiame ataskaitas į VMĮ, VSDFV ir Statistikos departamentą, informuojame klientus apie mokesčių sumokėjimą ir jų terminą, pateikiame ataskaitas apie klientų kreditorių, debitorių skolas, įmonės finansinę būklę, sandėlio apskaitą ir kitas ataskaitas;

• Klientams pageidaujant atliekame tik atskiras operacijas - tvarkome darbo užmokesčio apskaitą, ilgalaikio turto apskaitą, vedame sandėlius ir kt.;

• Galime organizuoti įvairių ataskaitų pateikimą kliento pageidaujamu dažnumu;

• Savo klientams teikiame nemokamas konsultacijas mokesčių ir teisės klausimais;

Mūsų įstaigos veiklos rizika apdrausta.


Apie musNaujienosPaslaugosNaudinga informacijaKontaktai