Paslaugos

Europos Sąjungos struktūrinė parama žemės ūkiui
Europos Sąjungos struktūrinė parama verslui
Buhalterinė apskaita
Nacionalinė parama verslui ir žemės ūkiui
Reikalingų dokumentų šablonai
Nacionalinė parama verslui ir žemės ūkiui

Nacionalinė (valstybės) parama žemės ūkiui


Valstybės (nacionalinė) parama - tai valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, kuri įgyvendinama pagal Specialiąją kaimo rėmimo programą (toliau – Programa). Svarbiausi paramos tikslai:

• Didinti ūkių, galinčių konkuruoti Lietuvos ir užsienio rinkose, efektyvumą
• Diegti perspektyvias gamybos technologijas
• Gerinti žemdirbių darbo sąlygas

Pagrindinis Programos finansavimo šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi valstybės biudžeto asignavimų paskirstymu, kiekvienais metais tvirtina Programos išlaidų sąmatą pagal priemones. Atitinkamai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras tvirtina Programos išlaidų detalizuotą sąmatą pagal priemones.

Kiekvienai numatytai Programos priemonei žemės ūkio ministras arba kompetentinga institucija tvirtina įgyvendinimo taisykles, kuriose nustatomi finansavimo tikslai ir kryptys, paramos gavėjai, paramos išmokėjimo tvarka, atsakomybė.

 Informaciją apie paramos priemones, paramos suteikimo sąlygas ir tvarką galite rasti LR Nacionalinės mokėjimo agentūros tinklapio skiltyje „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“.

 


Apie musNaujienosPaslaugosNaudinga informacijaKontaktai