Paslaugos

Europos Sąjungos struktūrinė parama žemės ūkiui
Europos Sąjungos struktūrinė parama verslui
Buhalterinė apskaita
Nacionalinė parama verslui ir žemės ūkiui
Reikalingų dokumentų šablonai
Buhalterinė apskaita

Teikiame šias buhalterinės apskaitos paslaugas

 

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo

• pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;

• kasos dokumentų registravimas;

• banko dokumentų registravimas;
 
• avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;

• ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;

• trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;

• darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą;

• priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;

• kelionės lapų pildymas;
 
• nurašymo aktų paruošimas;
 
• apskaitos registrų sudarymas.
 

LR Vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

•  mėnesio ir metinės mokesčių deklaracijos;

• mėnesio SODROS ataskaitos;
 
• mėnesio VMI deklaracijos;

• mėnesio, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;

• kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;

• ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;

• paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.

 
Finansinių ataskaitų sudarymas Vadovui

• pelno (nuostolio) ataskaita;
 
• pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 
• balansas
 
• kapitalo pokyčių ataskaita;
 
• pinigų srautų ataskaita;
 
• metinės finansinės ataskaitos;

•paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.

 

Apleistos buhalterinės apskaitos sutvarkymas

• sutvarkome apleistą apskaitą už praėjusius laikotarpius nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo:

• pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius;

• Jums pageidaujant, atstovausime ir patikrinimų metu.

 
Inventorizacijos atlikimas

• skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją;

• skolų suderinimas su VMI ir Sodra.
 

Atstovavimas klientui valdiškose institucijose bei kredito istaigose

• Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);

• Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);

• Juridinių asmenų registre (JAR);
 
• Bankuose ir kitose kredito institucijose;
 
• Kitose kliento nurodytose įstaigose;

• Įmonių registravimas, pertvarkymas, akcijų perleidimo įforminimas;

• Įmonių registravimas PVM mokėtoju.
 
Personalo apskaita

• Apskaitos politikos paruošimas;

• Įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai; reikalingų žurnalų pildymai

• Darbo sutarčių surašymas.
 
Konsultacijos

• konsultacijos mokesčių bei apskaitos vedimo klausimais;

• naujais mokesčių įstatymų reikalavimais dėl apskaitos dokumentų pildymo ir jų pakeitimų klausimais, bei įtaka imonės veiklai;

• konsultacijos specifiniais mokesčių klausimais;

 
Paslaugos gyventojams

• užpildome metinę pajamų mokesčio deklaracija;

• užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą;

• užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją.


Apie musNaujienosPaslaugosNaudinga informacijaKontaktai