Paslaugos

Europos Sąjungos struktūrinė parama žemės ūkiui
Europos Sąjungos struktūrinė parama verslui
Buhalterinė apskaita
Nacionalinė parama verslui ir žemės ūkiui
Reikalingų dokumentų šablonai
Europos Sąjungos struktūrinė parama verslui
Šiuo metu kviečiame teikti paraiškas:
 

Priemonė "Expo sertifikatas LT", iki 2015 m. balandžio 21 d. 

Dokumentai:

1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas:

Priedai:

2.1 Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė.

2.2 Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė.

2.3 Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas.

2.4 Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

3. Aktuali paraiškos forma (nuo 2015 vasario 2 d.).

4. "Vienos įmonės" deklaracijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.

5. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties forma.

   

Priemonė "Regio Invest LT+", iki 2015 m. gegužės 21 d.

Dokumentai:

1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas 

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas:

Priedai:

2.1 Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė.

2.2 Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė. 

2.3 Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas.

2.4 Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas.

2.5 Informacija apie gautą valstybės pagalbą, kitus finansavimo šaltinius ir duomenys, reikalingi projekto atitikčiai prioritetiniams projektų atrankos kriterijams įvertinti.

3. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų forma.

4. Verslo plano dokumentai.

5. "Vienos įmonės" deklaracijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013.

6. Projekto išlaidų ir rodiklių apskaičiavimo ir pagrindimo forma.

7. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties forma.

 

Priemonė "Naujos galimybės LT", iki 2015 m. balandžio 20 d.

Dokumentai:

1. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas.

2. Projektų finansavimo sąlygų aprašas:

Priedai:

2.1 Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė.

2.2 Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė.

2.3 Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas.

2.4 Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo

2.5 Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti.

3. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų forma.

4. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties forma.

 
Informacija pasiteirauti:

Tel. (8 610) 31157, el. p.  info@consularis.lt 
  

Registracija į konsultaciją dėl ES paramos - spausti čia

 

 Aktualūs ES paramos 2014-2020 m. laikotarpio dokumentai:  

1. Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės. 


Apie musNaujienosPaslaugosNaudinga informacijaKontaktai